Bruksområder

Gitterrist er et produkt vi ofte tar for gitt selv om det finnes nesten overalt i de fleste miljøer. Eksempelvis som entrèrist foran butikker, over avløpsrenner for vann og skitt i garasjeanlegg eller ved bilvasken. Ved bestilling av gitterrist finnes det et par saker å ta hensyn til.

Kjørbar gitterrist

All gitterrist er til dels kjørbar med det er stor forskjell mellom personbiler og lastebiler. Belastningen blir også ulik ettersom hvilken kjøreretning som er planlagt. For å kunne velge rett type av gitterrist er det derfor avgjørende å finne ut lastene og kjøreretningen som gjelder for ditt tilfelle. Kjørbar gitterrist kan være av både press-inn og press-veis.


HD gitterrist er press - inn gitterrist med ekstra høye og tykke bærestål for å takle belastningen av høye hjultrykk. Dimensjoneringen av gitterristen er spennvidden mellom opplaget og latekrav.

BELASTNINGSKRAV

Vi beregner utbredt last og punktlast. Med utbredt last menes at den totale belastning er jevnt fordelt per kvadratmeter. Med punktlast menes at den totale belastningen er begrenset til en overflate med mål 200 x 200mm. Både den utbredte beregningen og punktlast beregningen er viktig for å oppnå rett dimensjonering.

Gitterrist med sagtanner

Ved hjelp av sagtannet gitterrist kan risikoen for å skli minimeres. Det er spesielt bra i områder med stor risiko for nedsmussing av fett og olje samt der hvor is kan bygge seg opp. Maksimal sklisikring får du med pressveiset gitterrist hvor både bærestål og tverrstål har sagtanning i forhold til press-inn sveiset gitterrist hvor kun bærestålet har sagtanning.


Øvre bildet: Maksimal sklisikring (R13). Bære og tverrstål i buet sagtanning press-inn gitterrist.
Nedre bildet: Press-inn gitterrist med firkantede sagtannet utførelse.


Tennene finnes i tre ulike utførelser. Som standard brukes buede tenner. Om det ønskes spesieller type tenner eller R-klasse kan vi også produsere dette.

Giterrist mot fallende objekter

De finnes mange grunner til hvorfor man vil hindre et objekt å falle gjennom gitterristen. Mesaniner hvor mennesker passerer under gitterristen skal man kunne ferdes uten å risikere å få objekter i hodet. I butikker er hyller i gitterrist en måte å hindre varene fra å falle gjennom samtidig som man slipper gjennom lys.


For å forhindre objekter å falle gjennom gitterristen velger man tettere masker. Man kan også velge såkalt “offshore gitterrist” med et ekstra rundstål sveiset på de vridde tverrstengene i bærestålsretningen. For å sikre at ingenting triller eller sklir over kanten kan man sette på sparkelist som beskyttelse. Dette kan være spesielt viktig å tenke på der hvor gitterristen befinner seg over bakken som på gangbroer og gesimser.

Press- inn gitterrist til lagerhyller

Vi produserer gitterrist moduler tilpasset lagerhyller og pallereoler. Gitterristen dimensjoneres for å klare kravene på lastevekt og produseres i henhold til kundens ønske.

Det finnes mange fordeler ved å bruke gitterrist som hylle. Det gir for eksempel en sikrere og raskere pallehåndtering og minsker behovet av EUR-paller når man kan sette godset direkte på gitterrist.

Vi hjelper til med prosjekteringen

Med mange års erfaring hjelper vi med veiledning og råd ved prosjektering. Vi hjelper til med lastberegninger og gir også annen dokumentasjon. Ved bestilling tegnes hver trapp opp og tegningen sendes til kunde for godkjennelse før produksjon. Uansett når i prosessen vi møtes, ser vi på de beste løsninger og hvilke besparelser som kan gjøres uten å miste kvalitet.

Vi bruker informasjonskapsler for å få nettstedet til å fungere på en god måte for deg. Ved å fortsette å surfe godtar du at vi bruker informasjonskapsler. Hva er informasjonskapsler?