Overflatebehandling

Overflatebehandling

Det er forskjellige typer overflatebehandlinger, med ulikt formål. Mer spesifikt kan det sies at overflatebehandling er forskjellige metoder for å få produkter eller materialer til å oppfylle visse ønskede kriterier, for eksempel motvirke slitasje, korrosjon eller få en estetisk spesiell overflate. Den ene behandlingen trenger ikke å utelukke den andre, men i dag er det flere kombinasjonsalternativer der hver kombinasjon har unike egenskaper.

Eurostair bruker varmgalvanisering som standard.

Varmgalvanisering

Varmgalvanisering er en av de mest effektive metodene for korrosjonsbeskyttelse. Metoden betyr at produktet er praktisk talt fullstendig vedlikeholdsfritt gjennom hele levetiden. Allerede i 1741 oppdaget den franske kjemikeren Melouin at sink kan beskytte stål mot korrosjon. Men det var først i 1837 at metoden kunne brukes, da ingeniør Sorel patenterte en metode for å bruke ammoniumklorid som et flux.

Hvorfor bruker Eurostair varmgalvanisering?

Produktene våre brukes både innendørs og utendørs. Uteprodukter blir i ulik grad utsatt for vær- og klimapåvirkning, men selv i innemiljøer må produkter beskyttes. Ikke minst i industrien er det ofte veldig krevende miljøer. Eurostairs produkter må alltid være av høyeste kvalitet, ha et gjennomtenkt design og gi merverdi, inkludert for miljøet vårt. Varmgalvanisering er metoden som gir våre produkter den høyeste korrosjonsbeskyttelsen med lav miljøpåvirkning.

Fakta varmgalvanisering:

Varmgalvaniseringen skjer ved å senke produktet i et sinkbad som er 460 ºC varmt. Ved denne temperaturen oppstår en veldig sterk og sterk kjemisk binding mellom sink og stål på atomnivå. Denne kjemiske bindingen som oppstår forårsaker også en katodisk beskyttelse, noe som betyr at korrosjon ikke oppstår hvis du senere lager et mindre hull i materialet. Når sink og metall reagerer i varmgalvaniseringen opprettes en spenning mellom de to materialene og i forbindelse med dette opprettes den katodiske beskyttelsen. Katodisk beskyttelse betyr at det dannes en svak likestrøm som føres gjennom jord / vann / betong etc. til metalloverflaten som skal beskyttes på konstruksjonen. Denne svake likestrømmen fører til at overflaten blir elektrisk negativ og korrosjonen, som er resultatet av elektrokjemiske reaksjoner, opphører. For å oppnå en galvanisk spenning og senere en katodisk beskyttelse, kreves det at anodematerialet, d.v.s. det beskyttende materialet er underordnet det metallet som skal beskyttes mot korrosjon. Silisiuminnholdet i stålet er også viktig for hvor god den katodiske beskyttelsen er, noe som betyr at det bør legges stor vekt på silisiuminnholdet som brukes i stålet. Dette er noe vi i Eurostair er godt klar over og alltid tar hensyn til når vi velger stålmaterialer. Et gjennomtenkt valg av materiale bidrar til både en god overflatebehandling, men også til en lengre levetid for materialet. Sinkbelegget som reagerer med stål måles i μ og tykkelsen beskriver hvor godt beskyttelsen tåler det etsende miljøet der produktet plasseres / brukes.

Varmgalvaniseringsmetode:

Før varmgalvaniseringen av materialet må det rengjøres grundig for fett, olje, rust og andre urenheter. Dette gjøres gjennom kjemiske bad som renser og rengjør stålet. Deretter skylles materialet før det dyppes i et kar med flytende sink som har en temperatur på omtrent 460 ºC. Denne metoden gir en sterk metallisk binding mellom stål og sink som sikrer holdbarhet og skaper en katodisk beskyttelse. Hvis det er mikroområder som ikke er dekket av sink, vil den katodiske beskyttelsen også fylle dette området. Galvaniseringen som metode skaper en holdbar og motstandsdyktig overflate som har veldig lang levetid og i stor grad er vedlikeholdsfri.

Eurostairs varmforsinking inkluderer følgende elementer:

 • Avfetting
 • Rengjøring
 • Skylling
 • Flux løsning
 • Tørking
 • Sinkbad 460 ° C
 • Kjøling
 • Kontroll

Beskrivelse prosess:

Prosessen med varmgalvanisering foregår i en nøye kontrollert prosess. Først er det avfetting og rensing for å fjerne alle fete overflater, forurensninger, sveiserester og mer. Etter dette, skylles produktet grundig. Etter tørking, senkes produktet ned i zinkbadet. Siden stålet da har en åpen struktur, kan sink binde seg til overflaten av stålet. I dette grenselandet mellom de to materialene er det en slags sammenføyning på molekylært nivå, og det er dette som gir den veldig effektive beskyttelsen. Etter avkjøling blir det inspisert og sjekket at prosessen har gitt ønsket resultat.
For informasjon om varmgalvanisering og en nøyaktig beskrivelse av prosessen, anbefales følgende: Nordic Galvanicers site.

Kvalitetskontroll:

Kontrollen av galvaniseringen utføres gjennom visuell inspeksjon av sinkoverflatene og måling av tykkelse. Man kontrollerer at alle flater er dekket og det ikke er større ansamlinger av sink samt at kanter er fri for eventuelle dråper og lag med sink som er skadelig både i bruk og håndtering av produktet.
For kontroll av varmgalvanisering anbefales Nordic Galvanicers pdf.

Pulverlakkering

Pulverlakkering alene skal kun benyttes på produkter som skal stå innendørs. Pulverlakkering er en slitesterkt, beskyttende og miljøvennlig behandlingsmåte for overflater. Sammenlignet med tradisjonell lakkering som inneholder mye løsemidler er pulverlakkering mye mindre miljøforstyrrende. Metoden kan brukes for å lakkere mange ulike typer materialer. Som fargeoverflate er pulverlakken hard og tåler både mekaniske påvirkninger og sterke kjemikalier. at påføringen skjer på en helt tørr og elektronisk måte sikrer en jevn fordeling av fargepartiklene og det blir enkelt å komme til selv gjemte vinkler. Pulverlakk spiraltrappen i valgfri RAL farge. De vanligste fargene ligger som standardfarger på lager hos oss.

Hvorfor Eurostair bruker pulverlakkering?

Eurostairs produkter skal alltid være av høy kvalitet, gjennomtenkte konstruksjoner og gi merverdi, blandt annet til vårt miljø. Pulverlakkering er en svært miljøeffektiv overflatebehandling. Fargen påføres uten løsemiddel og det blir minimalt med fargespill. I dag er det den absolutt ledende metoden for å lakkere på en miljøvennlig måte. Den er også den beste måten å lakkere på med hensyn til arbeidsmiljø. De som arbeider med pulverlakkering slipper å stå i en sky av løsemiddel. for oss på Eurostair er pulverlakkering det naturlige valget.

Fakta om pulverlakkering:

Pulverlakkering kom til norden på midten av 1960 tallet, først som manuell lakkering i form av virvelvind sintring eller med sprøyteutstyr. Pulverfarge finnes i to utgaver; termoherdende og termoplastiske. De termoherdende dominerer markedet. På det nordiske markedet dominerer epoxy og polyesterpulver samt en blandning av disse som ofte kalles Mix eller hybridpulver. Epoxypulver ble begynt med i 1969. De kjennetegnes av god kjemisk sammensetning, god heft evne til underlaget men skal ikke brukes ute. For utendørsprosjekt brukes den som grunnfarge. Polyseterpulver ble begynt med i 1969. Den er spesielt brukt med tanke på utendørsmiljøer og ble godkjent for pulverlakkering av fasader i 1985. Epxy/polyester brukes ved innendørskrav eller som grunnfarge for utendørsprodukter. Den er fargestabil og takler overbrenning.

Regler og normer

Varmgalvanisering etter EN 1461-2009
Pulverlakkering; Råd, kurs og anvisninger gis via SPF, Svensk Pulverlakkeringsteknisk Forening.
Arbeid og beskyttelse gjøres i henhold til SS-EN 12981:2005. Overflatebehandlingsanlegg - sprytetbokser for pulverlakkering og sikkerhetskrav SS-EN 13355:2005.
Overflatebehandlingsanlegg kombinerer bokser for applikering og tørkingssikerhetskrav.

Metoder for pulverlakkering:

Lakkering med pulverlakk tilbys i et ubegrenset antall farger med svært god fargeoverenstemmelse. Pulverlakkering er helt klart det dominerende inne lakkering i dag. Pulverlakkering utføres med polyseterpulver med lagtykkelse på ca 60 my. Det finnes stort sett ingen begrensninger når det kommer til antall farger. Vi kan i dag lakkere med hele RAL-skalaen men også med NCS-S om det er ditt valg. Det viktige er å angi glanstallet når du bestemmer deg for farge. Eurostair anbefaler mellom 80-30 glans hvor 80 er blankt og 30 nærmer seg matt.

Eurostairs Pulverlakkering inneholder følgende moment:

 • Alkalisk vask
 • Skylling
 • Tørk
 • Sandblåsing
 • Fosfatering
 • Skylling
 • Pulverapplikasjon
 • Herding i ovn ved minst 180ºC

Beskrivelse av prosessen:

For å få rett kvalitet på den behandlede overflaten er det viktig at både forbehandling og påføring av lakk som den påfølgende herdingen utføres korrekt. Da man ønsker å oppnå maskimal heft og holdbarhet er forbehandlingen avgjørende.  Den består normalt av avfetting og jevning av overflaten fulgt av en kromfri kjemisk behandling. Forbehandlingen avsluttes med at produktene skylles i avionisert vann. Forbehandlingen gir den absolutt beste korrosjonsmotstand og heft ved lakkering av produkter som skal brukes utendørs. Det forbehandlede produktet dekkes med polyesterpulver. Pulveret, polyesteret, applikeres på produktet gjennom elektrostatisk eller friksjonladende behandling hvorpå det herdes i ovn på minst 180ºC. Pulveret påføres og herder uten løsemidler. Ventilasjonsluften fra pulverpåføringen renses i effektive renseanlegg. Pulver som ikke fester seg til produktet tas hånd om i et gjennvinningsanlegg og tilbakeføres til sprøytepistolen.

Kvalitetskontroll:

Inspeksjon utføres etter ferdig prosess med belysning på 600-1000 lux uten direkte sollys og fra en avstand på 3 meter. Overflaten til produktet inspiseres i 5-10 sekunder. Urenheter og andre feil som ikke er tydelige i vanlig dagslys fra denne avstanden er ikke berettiget grunn for reklamasjon og erstatning.


Pulverlakkering alene skal kun benyttes på produkter som skal stå innendørs. Pulverlakkering er en slitesterkt, beskyttende og miljøvennlig behandlingsmåte for overflater. Sammenlignet med tradisjonell lakkering som inneholder mye løsemidler er pulverlakkering mye mindre miljøforstyrrende. Metoden kan brukes for å lakkere mange ulike typer materialer. Som fargeoverflate er pulverlakken hard og tåler både mekaniske påvirkninger og sterke kjemikalier. at påføringen skjer på en helt tørr og elektronisk måte sikrer en jevn fordeling av fargepartiklene og det blir enkelt å komme til selv gjemte vinkler. Pulverlakker spiraltrappen i valgfri RAL farge. De vanligste fargene ligger som standardfarger på lager hos oss.

Duplexbehandling

Duplexbehandling anbefales først og fremst for lakkerte produkter utendørs men duplexbehandling kan også brukes innendørs om det er et fuktig eller korrosivt miljø produktet skal stå i. Duplexbehandling, det vil si både varmgalvanisering og pulverlakkering, gir en svært god beskyttelse mot korrosjon gjennom den underliggende galvaniseringen som hinder korrodering selv om lakkeringen skades ved transport eller montering. En duplexbehandling gir en overflatebehandling med lav livskostnad. Metoden er kanskje noe dyrere i utgangspunktet men vedlikeholdkostnadene og erstatningskostnadene blir vesentlig lavere. Pulverlakker trappen i ønsket valgfri RAL.

Hvorfor bruker Eurostair Duplexbehandling?

Duplexbehandling brukes når et lakkert trapp eller annet produkt skal stå utendørs eller om det skal stå innendørs men i et korrosivt miljø. Eurostairs duplexbehandling innebærer at vi overflatebehandler i to trinn. først en varmgalvanisering og så pulverlakkering. Varmgalvaniseringen gir produktet en langs livslengde og beskytter effektiv mot korrosjon. Pulverlakkeringen er et miljøeffektiv lakkeringsmetode med høyeste kvalitet for både innendørs og utendørs bruk. For oss på Eurostair er duplexbehandling det opplagte valget for et lakkert produkt som skal ha høy korrosjonsmotstand.

Fakta om duplexbehandling:

Varmgalvanisering er en svært effektiv måte å korosjonsbeskytte overflaten av stål og har en grå fargetone som smelter inn i de fleste miljøer på en naturlig måte. Metallet dyppes i flytende zink som gir en matt overflate. Som standard leveres produktene varmgalvaniserte. På midten av 1960 taller etablerte pulverlakkering seg i norden, først som manuell lakkering i form av virvel sintring og senere med sprøyteutstyr. Pulverfargene kommer i to varianter, termoherdende og termoplastiske. De termoherdende dominerer markedet.

Regler og normer

Varmgalvanisering etter EN 1461-2009
Pulverlakkering; Råd, kurser og anvisninger gis via SPF, Svensk Pulverlakkeringsteknisk Forening.
Arbeid og beskyttelse gjøres i henhold til SS-EN 12981:2005. Overflatebehandlingsanlegg - Sprutbokser for pulverlakkering og sikkerhetskrav SS-EN 13355:2005.
Overflatebehandlingsanlegg kombinerer bokser for applikering og tørkingssikerhetskrav.

Metoder for duplexbehandling:

I vår duplexbehandling sammenføyer vi to effektive overflatebehandlinger. Varmgalvanisering er en av de mest effektive metodene for korrosjonsbeskyttelse som er tilgjengelig. Varmgalvanisering gjort i henhold til EN 1461 er helt vedlikeholdsfri gjennom sin levetid. Zink er et grunnmetall i forhold til stål og mindre sår/skader i overflaten vil derfor være katodisk beskyttet og behøver ingen ytterligere reparasjon. Utenpå denne korrosjonsbeskyttelsen påfører vi så pulverlakk. Pulverlakkering utføres med polyesterpulver med en lagtykkelse på ca 60 my. Det finnes ingen begrensninger når det gjelder fargevalg her. Vi kan i dag lakkere med hele RAL skalaen samt NCS om dette skulle ønskes. Husk å oppgi glanstallet når du velger RAL farge. Eurostair anbefaler et glanstall mellom 80-30 i glanstall hvor 80 er blankt og 30 nærmer seg matt.

Eurostairs Duplexbehandling innebærer følgende momenter:

 • Alkalisk vask
 • Skylling
 • Sandblåsing
 • Fosfatering
 • Skylling
 • Varmgalvanisering
 • Vask
 • Tørk
 • Pulverapplikering
 • Ovnsherding i minimum 180ºC

Beskrivelse av prosess:

Det er vesentlig at forbehandlingen og varmgalvaniseringen utføres med rett prosessmetode. For at vedheftet og holdbarheten skal fungere er forbehandlingen helt avgjørende. Når varmgalvaniseringen har gått gjennom første steg og er tørket er produktet klart til å pulverlakkeres med polyesterpulver. Pulveret applikeres på produktet gjennom elektrostatisk eller friksjonsstatisk prosess for så å bli herdet i ovn på minimum 180ºC. Gjennom hele prosessen renses ventilasjonsluften i effektive renseanlegg. Pulver som ikke hefter seg på produktet tas opp av renseanlegget og tilbakeføres til sprøytepistolen gjennom et gjennvinningssystem.

Kvalitetskontroll:

Inspeksjon utføres etter ferdig prosess med belysning på 600-1000 lux uten direkte sollys og fra en avstand på 3 meter. Overflaten til profilen inspiseres i 5-10 sekunder. Urenheter og andre feil som ikke er tydelige i vanlig dagslys fra denne avstanden er ikke berettiget grunn for reklamasjon og erstatning.

RAL farger

eurostair har valgt RAL classic for å tilby fargestabile industrifarger. Av RAL skalaens 215 nyanser har vi valgt ut 18 farger som standard farger for våre produkter. Som et ekstra valg kan vi lakkere valgfri farge på ditt produkt.


Hvorfor RAL og ikke NCS?


RALl Classic er en samling farger som hovedsakelig kommer fra et branskjekrav innen industrien. Disse fargene bygger på et standarisert system med fire siffer.


RAL har satt opp en rekke kriterier for å skape en industriell fargeskala.

 • Fargen må være av allmenn interesse og ikke subjekt for forbipasserende mote.
 • Fargen må ligge på et visst minimum avstand fra eksisterende farger.
 • Det må være mulig å produsere nyanser av kommersielt tilgjengelige pigmenter som ikke er miljøskadelige.
 • Fargen må - med noen få unntak - ha god opasitet på svart/hvitt.
 • Det må være mulig å produsere nyansen på en måte som sikrer god slitestyrke.

Siden våre produkter skal eksistere med andre produkter som en helhet velger vi RAL fargesystem for å sikre høy kvalitet.

Glansverdi, Gloss

Full gloss 90 ≤ x ved 60° vinkel
High gloss 80 ≤ x < 90 ved 60° vinkel
Gloss  60 ≤ x < 80 ved 60° vinkel
Semi gloss 35 ≤ x < 60 ved 60° vinkel
Semi matt 10 ≤ x < 35 ved 60° vinkel
Full gloss 5 ≤ x < 10 ved 60° vinkel 
Matt x < 5 ved 60° vinkel

Hvordan ser de ulike glanstallene ut? Man kan si at jevn glans ligger på 80-90*. Jevnt halvblank ligger på 63-77* og for å få en jevn matt glans ligger det på 20-30*.
(*Glans i henhold til ISO 2813/60° vinkel)

Våre standard farger

Eurostair tilbyr en farge og et stabilt fargesystem med høy kvalitet gjennom bruk av industri klassen RAL classic. Vi har valgt 18 farger som er Eurostairs standard farger for å matche bransjens standarfarger. Til ekstravalg kan vi lakkere hvilken som helst RAL farge du ønsker. Det finnes 215 forskjellige farger å velge blant.

RAL 1003

Eurostair yellow

RAL 9010

Pure white

RAL 9016

Traffic white

RAL 9003

Signal white

RAL 7035

Light grey

RAL 7042

Traffic grey

RAL 7024

Graphite grey

RAL 7016

Anthracite grey

RAL 2003

Pastel orange

RAL 3002

Carmine red

RAL 3009

Oxide red

RAL 8004

Copper brown

RAL 5024

Pastel blue

RAL 5010

Gentian blue

RAL 5000

Violet blue

RAL 9005

Jet black

RAL 6024

Traffic green

RAL 6027

Light green

INSPIRASJON

Vi bruker informasjonskapsler for å få nettstedet til å fungere på en god måte for deg. Ved å fortsette å surfe godtar du at vi bruker informasjonskapsler. Hva er informasjonskapsler?