Modulære ramper

  • Total gjenbruk

  • Stille og stabil å gå i

  • Harmonisk helhetsinntrykk

  • Redusert innkjøpsbehov for gjenbruk

Eurostair® modulære ramper består av et komplett rampesystem for total gjenbruk med hovedvekt på funksjon, design og fleksibilitet.

Strekkmetall gir maksimal sklisikkerhet hele året. Det er lett å holde rent mens du hindrer skitt fra å bli med inn. Den stabile og solide konstruksjonen gir også en rampe som er stille å gå i. Støttebena er justerbare i rampens lengderetning og er derfor alltid i lodd. Størrelsen på støttebena og plasseringen på undersiden av rampemodulen gir rampen et harmonisk helhetsinntrykk. Høy kvalitet på rampedeler og detaljer kombinert med varmforsinkning som overflatebehandling gir lang levetid og et vedlikeholdsfritt produkt. Felles bruksområder er i boligtilpasning til hjemmet og offentlige miljøer som trenger tilgjengelighet.

Et modulært rampesystem

Med 5 forskjellige modullengder og 3 forskjellige bredder, kan mange kombinasjoner av rammelengder og hvilerepostørrelser oppnås. Modulene kan enkelt kobles på langs og i bredden, f.eks. når du bygger store hvilerepo.


Systemet vårt er basert på standardmoduler, som gir effektiv lagring og raske leveranser. Våre montører gir komplett service med tilbud, prosjektering, montering, demontering, lagerregistrering og lagring.


Den kombinerte ekspertisen vi tilbyr gir en garanti for at prosjektering / montering utføres riktig, noe som sparer tid og gir optimale løsninger til minimale kostnader.

Modulær rampe med barnesikkert rekkverk
+
+
+
+

Store fordeler med rekkverket vårt

Våre rekkverk er leddbare og står alltid i lodd. Dette betyr at den samme rekkverksmodulen kan brukes til både høyre og venstre side av en skrå rampe samt for horisontale hvilerepos. Rekkverkets utforming betyr at alle ramper og hvilerepos kan tilpasses forskjellige miljøer. Alle rekkverkene våre er designet slik at du ikke trenger å bytte grep når du går langs rampen, de er sammenhengende uten skarpe kanter eller stopp. Vårt rekkverk nr. 1 er også barnesikkert og gir sikkerhet selv ved store høydeforskjeller.

Total gjenbruk: praktisk og økonomisk

EUROSTAIR® ModulRampen har en fleksibilitetsgrad på 100%. Våre ramper er basert på et modulsystem der alle moduler leveres med forborrede hull rundt, dette gjør at hver modul kan kobles til på alle sider. Med systemets standardmoduler er det mulig å bygge ramper og hvilerepos i alle størrelser. Kombinasjonsmulighetene blir dermed uendelige. Dette faktum garanterer en vellykket gjenbruk og dermed store økonomiske besparelser.

Gjenbruk er ikke det samme som resirkulering, i dag kan de fleste produktene resirkuleres. Vellykket gjenbruk av et produkt betyr i stedet å bruke produktets hele tekniske levetid. Vellykket gjenbruk av ramper krever også et rampesystem som har høy grad av fleksibilitet. De fleste ramper som er installert innenfor rammen av bostedstilpassing, trengs bare i noen få år. For hver femte rampe opphører behovet etter bare 12 måneder. Å kunne gjenbruke handicapramper er derfor veldig interessant ettersom den tekniske levetiden er 30-50 år. Jo høyere grad av fleksibilitet rampesystemet har, jo større er muligheten for at rampen passer på det neste stedet der behovet oppstår!

Redusert innkjøpsbehov VED GJENBRUK

Statistikken vår er basert på at en rampe brukes i gjennomsnitt fem år på hvert sted. Dette betyr at 20% av rampene bare brukes i ett år og deretter gjenbrukes i en ny tilpasning. Tabellen til høyre viser innkjøpsbehovet for ramper over en 10-års periode. I tabellen har vi antatt at 20% av “innkjøpte ramper totalt” kan gjenbrukes hvert år og at årlig behov er 50 ramper.

En modulrampe med 999 liv

Rampesystemets struktur i små moduler sikrer muligheten for gjenbruk i fremtidige tilpasninger. Den samme standardiserte modulen brukes til både hvilerepos og rampe. Alle modulene er forborrede, og dette betyr at de kan kobles sammen for utforming av store hvilerepos. Rekkverkene er leddet og kan derfor brukes både til repos / rampe og på hvilken som helst side. Hvis det er behov for en kortere rampe ved gjenbruk, kobler man fra en eller flere moduler og bruker de gjenværende rampemodulene for andre tilpasninger. Ved gjennbruk får du en rampe med riktig lengde uten å binde kapital i en for lang rampe. Hvis det er behov for en lengre rampe, suppleres en eller flere nye moduler. Dette gjør rampesystemet like kostnadseffektivt uansett størrelse. Høy kvalitet på rampedeler og detaljer kombinert med varmforsinkning som overflatebehandling gir lang levetid og et vedlikeholdsfritt produkt. Til venstre er noen av de mulige gjenbruksformatene som kan skapes med den opprinnelige rampen, uten å måtte kjøpe ekstra deler.

REKKVERK FOR VÅRE RAMPER

Barnesikkert rekkverk

Rekkverk nr. 1 - vårt barnesikre rekkverk, i varmgalvanisert stål. Et barnesikkert rekkverk som også gir høy sikkerhet ved store høydeforskjeller. Håndløperen er utstyrt med en svart plastlist. Stolper: 20 x 20 mm. Toppliste: 6 x 40 mm. Svart PVC-stripe for håndløper.

Aluminiumsrekkverk

Rekkverk nr. 2 - Aluminiumsrekkverk med plass mellom stolpen og håndløperen, som gjør det mulig å passere stolpen uten å slippe håndløperen. Stolper: 40 x 40 mm i eloksert aluminium. Avkjøringsbeskyttelse: 3 x 150 mm i varmgalvanisert stål

INSPIRASJON

Vi bruker informasjonskapsler for å få nettstedet til å fungere på en god måte for deg. Ved å fortsette å surfe godtar du at vi bruker informasjonskapsler. Hva er informasjonskapsler?