EN1090 / EN1090 / ISO 9001 / ISO 14001
 69920500      info@eurostair.no    

Produkt informasjon

Vår spiraltrapp modell EUROSTAIR® er ett resultat av nytenking og konstruktiv produktutvikling. Den er produsert av høyhållfast stål og får dermed mindre vekt med samme styrke. Dette gjør den mer

letthånterlig ved monteringen. Gjennom mindre material- og energiforbruk blir produksjonen også skånsommere mot miljøet. Trappen er bygd av standard komponenter og er også veldig flexibel i sine variasjonsmuligheter når det gjelder antall trinn pr omdreining og trinnhøyde. Den kan brukes til alle typer av bygg for rømning eller som tilkomstrapp. Trappen kan gjøres innbruddsikker gjennom montering av gitterbur i trapptrinnets ytterkant. Med en låsbar dør holdes uvedkommende utenfor samtidig som trappen får ett elegant utseende.

GODKÄNNANDE INOMHUS 0639 SE 
SWEDCERT TYPGODKÄNNANDE NR 0563

Trappen følger BBR94, BKR94 og BSK94. Den er godkjent hos SWEDCERT med typgodkjennelse nr 0563, som betyr att trappeproduksjonen følges av kontinuerlig kontroll.

Alle trapper leveres varmforzinket  SS-EN 1461, men kan også tilbys malte eller pulverlakkerte.

Når hvert trinn teller