EN1090 / EN1090 / ISO 9001 / ISO 14001
 69920500      info@eurostair.no    

Rekkverkstyper til spiraltrapp, Industri eller Barnesikker

Industrirekkverk

Industristolpen er en U-profil med mål 25x30x25mm og festes alltid mot to trinnyttersider og til håndløperen. Industristolpen er hva som leveres standard om ikke barnesikkert er spesielt etterspurt.

Barnesikkert rekkverk

Barnesikre rekkverksstolper er industristolper som er påsveiset bøyler som gir en åpning på maks 100 mm. Et barnesikkert rekkverk i en trapp bør være minst 900m høyt og ikke ha vertikale åpninger større enn 100mm. Tenk også på at rekkverket ikke bør inneholde horisontale deler som kan klatres i. De barnesikre stolpene monteres på samme måte som industristolpene.

For at en spiraltrapp skal være barnesikker gjelder samme mål gjennom hele, maksimal åpning på 100mm mellom trinntrapperekkverk og for reposrekkverk.

Rekkverksstolpene festes mot trinnenes ytterkant og mot håndløperen, stolpene kan enkelt monteres fra innsiden av trappen.

Når hvert trinn teller