EN1090 / EN1090 / ISO 9001 / ISO 14001
 69920500      info@eurostair.no    

Brandklass-R30


Du vet väl att vi kan leverera våra trappor, raka modeller och spiralformade, i brandklass R30 om Du önskar? 

Enligt Boverkets byggregler, BBR, skall byggnader utföras i klass Br1, Br2 eller Br3. 

Br1 - Byggnader där brand medför stor risk för personskador.

Br2 - Byggnader där brand kan medföra måttlig risk för personskador.

Br3 - Övriga byggnader.

Särskilt i klass Br1 finns krav på brandklass R30 gällande trapplöp och planer i trapphus.

Eurostair -när varje steg räknas


Når hvert trinn teller