EN1090 / EN1090 / ISO 9001 / ISO 14001
 69920500      info@eurostair.no    

ReferanserSträngnäs Värmekraftverk

PROJEKTFAKTA
Objekt: Kraftvärmeverket Strängnäs
Trapptyp: Eurostair Spiraltrappa
Höjd: 62 m
Radie/bredd: 900 mm
Steg: Standard gallerdurk
Räcken: Standard industrityp 
Ytbehandling: Varmförzinkad
Monterat år: 2008

Strängnäs kommun har genomfört en stor miljösatsning.

När fjärrvärme värmer upp hyreshus, skolor, daghem, industrier och andra större fastigheter samt även villor ersätter den ofta oljeeldad värme som inte är bra för miljön. Med satsningen på kraftvärmeverket slipper kommunen många tusen m3 olja vars utsläpp tidigare gått rakt upp i luften i närmiljön. I den anläggning som nu har byggts har det satsats mycket på avancerad rökgasreningsutrustning. Kraftvärmeverket är ett miljövänligt alternativ som förutom fjärrvärme även producerar både el och ånga.

Vad man får ut av kraftvärmeverket?
Kraftvärmeverket levererar fjärrvärme och varmvatten till bostäder, skolor, daghem och industrilokaler. I kraftvärmeverket produceras även ånga som de närliggande industrierna har nytta av. Från och med årsskiftet 2008/2009 produceras ca 15% av kommunens behov av el och merparten av värme till fjärrvärmenätet i Strängnäs från kraftvärmeverket.

Kraftvärmeverk för en hållbar ekonomi.
Att använda sig av fjärrvärme och kombinera det med elproduktion i ett kraftvärmeverk ger en bra produktionsekonomi som långsiktigt kommer att påverka prissättningen av fjärrvärme i Strängnäs. Den effektiva produktionen i kraftvärmeverket ger bättre möjligheter att konkurrera på energimarknaden och det kommer invånarna och företagarna i kommunen tillgodo. Industrin i närområdet kan tillgodose sina behov av värme och ånga genom leverans från kraftvärmeverket.

Trappan monterades som syns på bilderna på verkets ackumulatortank. Montaget skedde i trapplöp om 6 m som sedan lyftes på plats med kran.
Trappan används för åtkomst vid olika serviceåtgärder.

Tillbaka


Når hvert trinn teller