EN1090 / EN1090 / ISO 9001 / ISO 14001
 69920500      info@eurostair.no    
Bild på Eurostair Spiraltrappa

Kvalitet og miljø med ISO 9001 og 14001


Kvalitetsarbeid for stadige forbedringer
Vi har alltid jobbet med et gjennomtenkt system for sporbarhet, produksjons og leveringskontroll med kvalitetssikring gjennom hele ledelse og produksjonsprossesen. Med en ISO 9001:2008 certifisering har vi sikret att vi arbeider effektivere og mer strukturert i vårt kvalitetsarbeid. 

Miljø og påvirkning
Våre miljøtanker er en naturlig del i vårt daglige arbeid.
Vi strever hele tiden etter å minske energiforbruket og innvirkningen som virksomheten har på miljøet.

For å løfte vårt miljøarbeid ytterlig ett trinn er vi certifiserte i henhold til ISO 14001:2004, som sikkerstiller at vi følger gjeldene miljølover og aktivt og strukturert gransker og forbedrer vår arbeidsmåte og våre for å minske vår miljøpåvirkning.

Stadig forbedring
Certifiseringene ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004 innebærer kontinuerlige forbedringer og følges opp gjennom regelbundne interne og eksterne revisjoner, alt for å sikre kvaliteten på våre produkter, tjenester og minst mulig miljøpåvirkning.

 

Tillbaka

Når hvert trinn teller