EN1090 / EN1090 / ISO 9001 / ISO 14001
 69920500      info@eurostair.no    

Gitterrist modeller

Det finnes mange ulike gitterrister for forskjellige bruksområder og behov. 
Den vanligste og mest brukte typen er den pressveisede og det er den som de fleste refererer till når de bruker begrepet 
”standardrist”. Deretter kommer risten som kallas pressrist og som også er relativt frekvent forekommende. Utover disse to vanlig frekommende gitterrist modeller finnes det en hel del spesialrister. 
Du finner mer informasjon ved å velge i listen til venstre.

Når hvert trinn teller